รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:45 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
9
211
แสงเพียร  นัอยปุก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:34.49
Gold
1
5
520
ทวีรัตนา  ศิวดุลย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:35.68
Silver
2
8
287
อัมพร  ญาณพัตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
00:00:37.64
Bronze
3
1
136
บุตรี  ประดับการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:37.85
4
2
279
นันทนัช  วงศ์คำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:40.47
5
3
822
ณัฐภาส์  ศักดิ์สกุลกำพล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:42.52
6
6
827
ปิติภาคย์  ดีหนู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
00:00:45.29
7
4
688
มารศรี  เนียมเจิรญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:00:54.58
8
7
690
ลำดวน  ปึ้งตะเนน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
00:00:60.20
9
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -