รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:15 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
10
131
ชัชฎา  ทอดแสน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
00:00:30.08
Gold
1
3
206
รัตนา  โยชะนัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:32.66
Silver
2
7
549
รุ่งทิพย์  กาวารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:32.87
Bronze
3
4
527
ยุภาวดี  เชื้อกูลชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:33.33
4
5
825
ปนิดา  ดำรงสุสกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:34.82
5
8
514
ชุติเพ็ญ  บูรณะสินทรัพย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:00:35.11
6
6
706
อรสา  แซ่ซั่ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:00:35.80
7
11
686
พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
00:00:36.06
8
2
315
วิไลลักษณ์  เทพษร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:36.26
9
1
133
นัสฌาภัทร์   ดอกไม้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:38.29
10
9
276
ธัญยพร  รังทะษี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:39.43
11
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -