รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:30 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
190
สำรวย  สมพรหมทิพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:17:52.96
Gold
1
11
840
สุนทร  วังเมือง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:18:16.56
Silver
2
4
265
สมบุญ  บุญปราบ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
00:18:45.48
Bronze
3
3
254
ประพัฒน์  พิละกันทา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:19:06.31
4
7
498
สมคิด  พรเหมือนเพชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:19:26.08
5
9
794
ปรีชา  สุขสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
00:20:45.57
6
6
846
กฤษกร  ปาริโชติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:21:15.04
7
8
361
อรรณพ  วุฒิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:22:00.76
8
5
492
ภณัฐพนธ์  ไทรแก้ว
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:22:44.43
9
1
784
จำลอง  สุวรรณโณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:23:04.02
10
10
172
ประมาณ  หมื่นณรงค์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
00:23:50.85
11
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -