รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
89
สรรชัย  แซ่เตียว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
00:22:05.72
Gold
1
6
787
ณัฐพร  ศิริรัตน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:22:28.40
Silver
2
2
216
ธนาคม  ท้าวอนนท์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:22:37.31
Bronze
3
4
242
ณัฐพงษ์  โพธาวรรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
00:22:47.38
4
1
169
ปฐมวงศ์  เถายะบุตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:24:42.24
5
8
847
ฉัตรชัย  พรหมนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:25:41.36
6
5
423
ณัฐวิทย์  ประกิตติกรเวท
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:27:14.48
7
3
238
ชลธี  ขันแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
DNF
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -