รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - เดิน 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
421
จตุรภัทร  ตายะ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:18:29.18
Gold
1
5
835
สุวัตร  ชุมพูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:20:07.07
Silver
2
3
426
ปวิช  ไชยบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา 2
00:20:24.85
Bronze
3
1
244
ทินกร  ใจมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:20:39.24
4
4
648
วิทยา  สังคะดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:21:19.65
5
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -