รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:30 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
11
538
อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:13:53.98
Gold
1
6
316
องค์อร  รัตนนาถถาวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:14:17.52
Silver
2
2
141
อนงค์  ตันติสุวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
00:14:31.72
Bronze
3
4
225
กมลทิพย์  เบ้าหนองบัว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:14:33.40
4
10
522
ธนุสริญญา  ทวีพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:15:04.43
5
1
135
บัณฑิกา  อารีย์กุล บุทเชอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:15:31.60
6
3
210
สุปิยนิตย์  ไม้แพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:15:36.97
7
5
227
นพกาญจน์  จันทร์เดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:16:10.71
8
12
698
เสาวลักษณ์  ปักษธรสันติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:16:42.03
9
7
343
วีณา  จันทร์รัชชกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:19:13.97
10
13
765
จินดา  ไตรเวช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
00:22:55.45
11
9
466
อพันตรี  พูลพุทธา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:25:56.23
12
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -