รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:30 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
10
118
ไพฑูรย์   รัชตะสาคร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:02:24.08
Gold
1
6
483
ปณัฐ  อนุรักษ์ปรีดา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:02:25.32
Silver
2
5
487
พงษภัทร  แพระบำ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:02:30.98
Bronze
3
2
774
วรพล  พินิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
00:02:33.18
4
9
185
วีระศักดิ์  ฟุ้งเฟื่อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
00:02:34.45
5
8
192
สุทธิเดช  ปรีชารัมย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:02:34.65
6
7
422
ณัฐพล  คุ้มใหญ่โต
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:02:37.07
7
11
885
ศราวุธ  ไชยทองพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
00:02:43.85
8
1
801
ยงยุทธ  แก้วรองกูล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:02:49.53
9
3
637
นนทชัย  โมรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:02:51.00
10
4
563
ยุทธนา  พันธ์มี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
00:02:55.49
11
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -