รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 30 - 34 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:15 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
2
449
สุวิทย์  แซวรัมย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
00:02:06.65
Gold
1
4
477
นัฐฐะ  วิเศษชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:02:16.53
Silver
2
6
797
พงษธร  คำบัว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:02:18.60
Bronze
3
5
481
บริรักษ์  นาให้ผล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:02:38.12
4
1
351
โชคดี  ศรีสมบัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:02:45.75
5
7
262
วิเชียร  สิงห์เวิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:02:48.57
6
3
456
เอกภูมิ  วงษาไฮ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:02:57.95
7
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -