รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:00 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
1
116
พลวัต  ชูคำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:02:29.19
Gold
1
2
117
พีรวิชญ์  ลิมป์ลาวัณย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
00:02:29.96
Silver
2
13
810
สรศักดิ์  พันธ์แก้ว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
00:02:30.44
Bronze
3
12
809
สรรชัย  แซ่เตียว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:02:33.38
4
4
220
สราวุธ  บุญยืด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:02:35.39
5
11
271
เอกชัย  กองแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
00:02:39.64
6
10
847
ฉัตรชัย  พรหมนา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:02:45.05
7
3
169
ปฐมวงศ์  เถายะบุตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:02:46.99
8
9
655
สุรชัย  นาคแถม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:02:48.99
9
7
476
นพพร  ศักดาวงศ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:02:54.52
10
5
250
นิติกล  พรหมมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:03:09.91
11
6
346
ปิยะนนท์  ศุภจริยวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:03:32.62
12
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -