รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:45 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
7
526
ปรีดาภรณ์  วิริยะวรเวช
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:03:18.91
Gold
1
4
832
นิสากร  อัครสุวรรณกุล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:03:25.41
Silver
2
2
230
ลำพูน  คำปัน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:03:42.34
Bronze
3
6
286
สุมาลี  ขัดอุโมงค์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:03:48.98
4
8
529
วรรณพร  ชโยปถัมภ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:04:05.70
5
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -