รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการ กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น.
สนาม
สนามกีฬากลาง มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ความเร็วลม
m/s
 
ลู่ที่
นักกีฬา
จังหวัด
สถิติ (ประเภทลู่)
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
225
กมลทิพย์  เบ้าหนองบัว
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
00:03:00.88
Gold
1
10
141
อนงค์  ตันติสุวัฒน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
00:03:01.80
Silver
2
11
538
อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 2
00:03:04.75
Bronze
3
9
522
ธนุสริญญา  ทวีพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:03:14.75
4
8
277
นพกาญจน์  จันทร์เดช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:03:21.06
5
4
135
บัณฑิกา  อารีย์กุล บุทเชอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:03:21.72
6
3
207
วชิราภรณ์  ทะคะทิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:03:22.51
7
7
674
ชุตินันท์  แซ่ตั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2
00:03:26.51
8
2
666
จารีย์  พรหมณะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:03:31.25
9
6
202
ณัฐปภัสร์  จันทร์สาขาธนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2
00:03:42.87
10
1
227
นิอร  พันธ์แสง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:03:44.02
11
12
459
ชุติมา  เรืองอุตมานันท์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:03:51.44
12
 
     
 
Remark :
 
     
 
Fn - False Start
q - Qualified by time
PB - Personal Best
SB - Season Best
DNF - Did not Finish
=NR - Equal National Record
Q - Qualified by place
NR - National Record
DQ - Disqualified
DNS - Did not Start
ไม่เข้าแข่งขัน - ไม่เข้าแข่งขัน
ไม่บันทึกสถิติ - ไม่บันทึกสถิติ
DISQ - ผิดกติการะหว่างการแข่งขัน
ทำลายสถิติ - ทำลายสถิติ
Gold -
Silver -
Bronze -
DNSQ -