รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Cรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา14.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 คิ-เท่  คิม
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 ชลันดา  พันธ์พานิช
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 นภพร  ทัศนัยนา
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 เสถียร  ปุรณะวิทย์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สุชา  มั่นคงสมบูรณ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 เฉลิมเกียรติ  ดีสม
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 พิชญ์นิตา  สองสนู
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พิชญ์นิตา  สองสนู
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 เทพฤทธิ์  สิทธินพพันธ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ชัยโรจน์  สายพันธุ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 กษิณ  วงศ์ชื่นสุนทร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ธนู  ทองนพคุณ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ประสิทธิ์  ปีปทุม
ชายคู่ทั่วไป  
 ทวีศิลป์  กุลนภาดล
ชายคู่ทั่วไป  
 กนกวดี  พึ่งโพธิ์ทอง
หญิงคู่ทั่วไป  
 นุชรี  เสนาคำ
หญิงคู่ทั่วไป  
 นุชรี  เสนาคำ
หญิงคู่ทั่วไป