รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Dรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา14.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ดนัย  ปีสิงห์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สถาพร  ไชยสมภาร
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 บุญลือ  กำมณี
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 เจริญศักดิ์  ชูวงษ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 พีระภัทร  ตามประดิษฐ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ทศพล  คำกองแก้ว
ชายคู่ทั่วไป  
 สรายุทธ  ยอดยิ่งสมบัติ
ชายคู่ทั่วไป  
 สุภณิดา  พวงผกา
หญิงคู่ทั่วไป  
 อรยา  พระชนีย์
หญิงคู่ทั่วไป  
 ธีรยุทธ  จันทร์เขียว
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 วิชัย  พงษ์โหมด
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ณัฐวุฒิ  แก้วศิริ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ขณิดา  จรุงจิตต์
หญิงคู่ทั่วไป  
 นันท์นภัส  อภิรัตน์ธนารัฐ
หญิงคู่ทั่วไป