รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Dรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา14.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วีระพงศ์  ครูส่ง
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สุคม  ลิปิเลิศ
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ณฐภัทร  พันธ์คง
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 พฤศยน  นินทนาวงศา
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 นิธิวัฒน์  ชูสกุล
ชายคู่ทั่วไป  
 ไรอัน  ฟาเดอโรกายา
ชายคู่ทั่วไป  
 ธีรดา  วรบัณฑูร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พงศ์ศักดิ์  ยุกตะนันทร์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 บุญมาก  สระสม
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 มานิต  โกศลอินทรีย์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 จักรกฤษณ์  คำมอนมาย
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 มหิดล  ลพหงษ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สรวิศ  นฤปิติ
ชายคู่ทั่วไป  
 สุทธิกร  อาภานุกูล
ชายคู่ทั่วไป  
 แพทย์หญิง วัชรินทร์  สินธวานนท์
หญิงคู่ทั่วไป  
 คนางค์  ศรีหิรัญ
หญิงคู่ทั่วไป