รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Aรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา11.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ศศิภัสร์   เที่ยงมิตร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สมาน  สุริยวงค์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พิรุณ  อินต๊ะนิล
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 วรทัศน์  อินทรัคคัมพร
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ประพันธ์พงศ์  ฉิมดี
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ภัทร  ยันตรกร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 อุดมศักดิ์  กำไลเพ็ชร์
ชายคู่ทั่วไป  
 ประกรณ์  ตุ้ยศรี
ชายคู่ทั่วไป  
 สุกันธา  ญาติมิตรหนุน
หญิงคู่ทั่วไป  
 คำแสน  อินต๊ะนิล
หญิงคู่ทั่วไป  
 กรฎา  มาตยากร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 อาวุธ  มุสิกพันธ์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 เกียรติปริญญา  ลุนแจ้ง
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สินชัย  กมลภิวงศ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สุชาติ  ลิ่มกตัญญู
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ชาคริต  ทองอุไร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ชโลธร  เพ็ญจำรัส
ชายคู่ทั่วไป  
 ศักดิ์ชัย  ปรีชาวีรกุล
ชายคู่ทั่วไป  
 ทศพร  กมลภิวงศ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 นารี  อินทรศักดิ์
หญิงคู่ทั่วไป