รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Cรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา08.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ประสิทธิ์  นครราช
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สุนิสา  นาครินทร์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 ทินกร  แก้วอินทร์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สิทธิพงษ์  โกมิล
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 พีรวัฒน์  จินาทองไทย
ชายคู่ทั่วไป  
 สุวภัทร  ศรีจองแสง
ชายคู่ทั่วไป  
 ไพเราะ  แสนหวัง
หญิงคู่ทั่วไป  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 ไพเราะ  แสนหวัง
หญิงคู่ทั่วไป  
 รุจิรา  โชคสวัสดิ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 นุชรี  เสนาคำ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 ประสิทธิ์  ปีปทุม
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 นุชรี  เสนาคำ
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 เทพฤทธิ์  สิทธินพพันธ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ชัยโรจน์  สายพันธุ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 กษิณ  วงศ์ชื่นสุนทร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ภาณุพงศ์  อุดมศิลป์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ทวีศิลป์  กุลนภาดล
ชายคู่ทั่วไป  
 ธนู  ทองนพคุณ
ชายคู่ทั่วไป  
 กนกวดี  พึ่งโพธิ์ทอง
หญิงคู่ทั่วไป  
 พิชญ์นิตา  สองสนู
หญิงคู่ทั่วไป  
 พิชญ์นิตา  สองสนู
หญิงคู่ทั่วไป