รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Cรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา08.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 สมเกียรติ  ก้งซุ่น
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สุนันฑา  ศรีเอียด
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สุเทพ  เหนือคลอง
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สนธยา  คงชัย
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ภูวดล  บางรักษ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สรศักดิ์  ชิตชลธาร
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 โกสินธุ์  ศิริรักษ์
ชายคู่ทั่วไป  
 ภราดร  จีนชาวนา
ชายคู่ทั่วไป  
 ลัคนา  พิมพ์จันทร์
หญิงคู่ทั่วไป  
 วรรัตน์  หวานจิตต์
หญิงคู่ทั่วไป  
 ชลันดา  พันธ์พานิช
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 เฉลิมเกียรติ  ดีสม
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 เสถียร  ปุรณะวิทย์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 นภพร  ทัศนัยนา
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สุชา  มั่นคงสมบูรณ์
ชายคู่ทั่วไป  
 คิ-เท่  คิม
ชายคู่ทั่วไป