รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Dรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา08.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 วีระพงศ์  ครูส่ง
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สุคม  ลิปิเลิศ
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ณฐภัทร  พันธ์คง
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 พฤศยน  นินทนาวงศา
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 นิธิวัฒน์  ชูสกุล
ชายคู่ทั่วไป  
 ไรอัน  ฟาเดอโรกายา
ชายคู่ทั่วไป  
 ธีรยุทธ  จันทร์เขียว
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 วิชัย  พงษ์โหมด
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ณัฐวุฒิ  แก้วศิริ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ขณิดา  จรุงจิตต์
หญิงคู่ทั่วไป  
 นันท์นภัส  อภิรัตน์ธนารัฐ
หญิงคู่ทั่วไป