รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Dรอบรอบแรก
วันที่ 25/05/2562 เวลา08.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สถาพร  ไชยสมภาร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 บุญลือ  กำมณี
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 เจริญศักดิ์  ชูวงษ์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สรายุทธ  ยอดยิ่งสมบัติ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 พีระภัทร  ตามประดิษฐ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ดนัย  ปีสิงห์
ชายคู่ทั่วไป  
 ทศพล  คำกองแก้ว
ชายคู่ทั่วไป  
 สุภณิดา  พวงผกา
หญิงคู่ทั่วไป  
 อรยา  พระชนีย์
หญิงคู่ทั่วไป  
 Dean anthony  Richardson
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ธิติ  พานวัน
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สิทธิชัย  ชีวะโรรส
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 อาดือนา  นิโด
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 อาดือนา  นิโด
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ไพศาล  นาคกราย
ชายคู่ทั่วไป  
 ทศพร  จินดาวรรณ
ชายคู่ทั่วไป  
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 อภิรดี  กิตติสิทโธ
หญิงคู่ทั่วไป