รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Dรอบรอบแรก
วันที่ 24/05/2562 เวลา14.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ธีรดา  วรบัณฑูร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 บุญมาก  สระสม
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พงศ์ศักดิ์  ยุกตะนันทร์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 จักรกฤษณ์  คำมอนมาย
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สรวิศ  นฤปิติ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 มานิต  โกศลอินทรีย์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 มหิดล  ลพหงษ์
ชายคู่ทั่วไป  
 สุทธิกร  อาภานุกูล
ชายคู่ทั่วไป  
 แพทย์หญิง วัชรินทร์  สินธวานนท์
หญิงคู่ทั่วไป  
 คนางค์  ศรีหิรัญ
หญิงคู่ทั่วไป  
 ดนัย  ปีสิงห์
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สุภณิดา  พวงผกา
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 สถาพร  ไชยสมภาร
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 บุญลือ  กำมณี
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 พีระภัทร  ตามประดิษฐ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 เจริญศักดิ์  ชูวงษ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ทศพล  คำกองแก้ว
ชายคู่ทั่วไป  
 สรายุทธ  ยอดยิ่งสมบัติ
ชายคู่ทั่วไป  
 อรยา  พระชนีย์
หญิงคู่ทั่วไป  
 พาพิศ  วงศ์ชัยสุวัฒน์
หญิงคู่ทั่วไป