รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Dรอบรอบแรก
วันที่ 24/05/2562 เวลา14.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 ธีรยุทธ  จันทร์เขียว
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 วิชัย  พงษ์โหมด
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ณัฐวุฒิ  แก้วศิริ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ขณิดา  จรุงจิตต์
หญิงคู่ทั่วไป  
 นันท์นภัส  อภิรัตน์ธนารัฐ
หญิงคู่ทั่วไป  
 Dean anthony  Richardson
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ธิติ  พานวัน
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ทศพร  จินดาวรรณ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ไพศาล  นาคกราย
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 อภิรดี  กิตติสิทโธ
หญิงคู่ทั่วไป