รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Dรอบรอบแรก
วันที่ 24/05/2562 เวลา08.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 ธีรดา  วรบัณฑูร
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 บุญมาก  สระสม
คู่ผสม ไม่จำกัดอายุ  
 พงศ์ศักดิ์  ยุกตะนันทร์
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 จักรกฤษณ์  คำมอนมาย
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 มหิดล  ลพหงษ์
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 สุทธิกร  อาภานุกูล
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 มานิต  โกศลอินทรีย์
ชายคู่ทั่วไป  
 สรวิศ  นฤปิติ
ชายคู่ทั่วไป  
 คนางค์  ศรีหิรัญ
หญิงคู่ทั่วไป  
 แพทย์หญิง วัชรินทร์  สินธวานนท์
หญิงคู่ทั่วไป  
 ธีรยุทธ  จันทร์เขียว
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 วิชัย  พงษ์โหมด
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ณัฐวุฒิ  แก้วศิริ
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 ขณิดา  จรุงจิตต์
หญิงคู่ทั่วไป  
 นันท์นภัส  อภิรัตน์ธนารัฐ
หญิงคู่ทั่วไป