รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
รายการเทนนิส - ประเภททีมสายสาย Dรอบรอบแรก
วันที่ 24/05/2562 เวลา08.30 น.
สนาม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
รายชื่อนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 วีระพงศ์  ครูส่ง
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สุคม  ลิปิเลิศ
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ณฐภัทร  พันธ์คง
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 พฤศยน  นินทนาวงศา
ชายคู่ 70 ปี ขึ้นไป  
 นิธิวัฒน์  ชูสกุล
ชายคู่ทั่วไป  
 ไรอัน  ฟาเดอโรกายา
ชายคู่ทั่วไป  
 ทศพร  จินดาวรรณ
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 ธิติ  พานวัน
ชายคู่ 100 ปี ขึ้นไป  
 สิทธิชัย  ชีวะโรรส
ชายคู่ทั่วไป  
 อาดือนา  นิโด
ชายคู่ทั่วไป  
 อาดือนา  นิโด
ชายคู่ทั่วไป  
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป  
 อภิรดี  กิตติสิทโธ
หญิงคู่ทั่วไป  
 นิภาภรณ์  มีพันธุ์
หญิงคู่ทั่วไป