รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
อาทิตยา  ลีลาภรณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ธัญลักษณ์  พุฒิสิริโรจน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศิธร  กำเหนิดเพ็ชร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ฤทัย  สันทัดวัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:02:23.29
Gold
1
6
ธนิสา  ตันติเจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิภาพร  ตั้งต่อฤทธิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อิงอร  ยิ้มมุก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสฬพัทธ์  เหมรัญช์โรจน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:02:59.86
Silver
2
5
บุญวดี  พราหมณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวิพร  เครือคล้าย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พลอย  พิมพ์ศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนธยา  ผุยน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:03:26.32
Bronze
3
3
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)