รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
6
ภูษณิศา  เตชเถกิง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:51.52
Gold
1
5
รุจิรา  ตาปราบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:01:08.80
Silver
2
6
สุดาพร  บรรณจักร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:09.16
Bronze
3
4
ปาณิสรา  อ้อสุวรรณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:01:13.33
4
3
รัชลิดา  ลิปิกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:01:16.06
5
5
พวงทิพย์  คุณานุสรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:01:17.09
6
2
สมศรี  สุขชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:01:19.47
7
3
จุฬารัตน์  เจียมธีระนาถ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:01:32.75
8
4
ปิยวรรณ  ยันบัวบาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
xx:xx:xx.xx
DNS
-
2
ภัทริกา  มณีพันธ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)