รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
ชัชวาลย์  ศิลปกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:40.24
Gold
1
4
สืบ  ชัยยะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:40.79
Silver
2
5
อุดมลักษณ์  สมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:42.79
Bronze
3
6
สมพร  แวงสูงเนิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:43.32
4
2
แชล่ม  บุญลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:00:48.94
5
7
ดำรง  พิพัฒนวัฒนากุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:51.27
6
1
ปราโมทย์  โศจิศุภร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:53.00
7
4
สำเนียง  องสุพันธ์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:00:54.30
8
3
วิชิต  วิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:55.63
9
2
สมชาย  จาดศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:57.68
10
5
ชัยชนะ  มิตรสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
XX:XX:XX.XX
DNS
-
7
อดุลย์  จันละคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
XX:XX:XX.XX
DNS
-
6
ศักย์ศรน์  มงคลอิทธิเวช
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)