รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
ธเนศ  อรุณศรีโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:31.35
Gold
1
5
ชยาศิษย์  คำสายพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:38.40
Silver
2
3
นัฎ  ชูศรศิริกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:38.61
Bronze
3
2
ศิวโรฒ  บุญราศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:41.54
4
2
อนันตโชติ  วิมุกตะนันทน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:42.83
5
6
ณัฐพล  บุญสม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:46.78
6
1
อิทธิพงศ์  พันธ์นิกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:00:47.05
7
7
นรินทร์  ศรีมนัสรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:47.34
8
3
อนุวัฒน์  ถืออยู่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:00:54.62
9
3
พุฒิพัฒน์  ชัยเกตุธนพัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
00:00:55.50
10
7
บรรณสิทธิ  สิทธิบรรณกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:42.96
11
4
ตะวันฉาย  โพธิ์หอม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
xx:xx:xx.xx
DNS
-
6
เทียนชัย  อุ่นสำราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
xx:xx:xx.xx
DNS
-
2
ยูโสบ  ดำเต๊ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
xx:xx:xx.xx
DNS
-
7
สิทธิโชค  อุ่นแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
xx:xx:xx.xx
DNS
-
4
สมิทธิ์  บุญชุติมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
xx:xx:xx.xx
DNS
-
5
ขจรศักดิ์  ทองรอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
xx:xx:xx.xx
DNS
-
5
ณัฐวุฒิ  วรรณทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)