รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
อรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:41.31
Gold
1
5
ฤทัย  สันทัดวัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:41.45
Silver
2
3
อัจฉรี  นาคะเสถียร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:42.99
Bronze
3
6
อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:46.40
4
1
จิรัชญา  อายะวรรณา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:49.60
5
4
สุจารี  บุรีกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:50.22
6
2
สีขาว  เชื้อปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:51.06
7
2
จรรยา  แสงเขียว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:53.48
8
8
วรกมล  สุนทรานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:53.80
9
5
ปิยาภัสร์  จารุสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:56.44
10
6
กรสิริณัฐ  โรจนวรรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
00:01:11.41
11
3
รุ้งกาญจน์  ประทุมทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:01:20.61
12
7
สิรินุช  หมื่นเจริญ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:01:41.17
13
7
ฐิตารีย์  สิริจิรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
xx:xx:xx.xx
DNS
-
1
กัลยา  หาญพิชัยชาญ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)