รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
พรหมพร  พจนานนท์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
00:00:38.43
Gold
1
5
วิทพงศ์  สินสูงสุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:38.59
Silver
2
3
ธานินทร์  บุญญาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:38.82
Bronze
3
7
สราวุฒิ  เลิศล้ำไตรภพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:43.33
4
7
สุเมธ  สารศรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:43.69
5
1
วารินทร์  ขินแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:44.21
6
5
พรชัยยศ  ชำนาญศิลป์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:46.13
7
1
วินัย  แสนสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:52.11
8
8
ณัฐนันท์  ทุมมานนท์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:52.19
9
6
อาทิตย์  บุญเริง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
6
พงศธร  ตันตระบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
XX:XX:XX.XX
DNS
-
3
ภพธร  บุญเจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
XX:XX:XX.XX
DNS
-
4
พรศักดิ์  เคี่ยมเค้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
XX:XX:XX.XX
DNS
-
2
ชัยวัฒน์  พรมรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
2
ศุภศักดิ์  นิปิ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)