รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 46-50 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
ธัชชะ  จุลชาต
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุชาติ  กล่ำศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชัชวาลย์  ศิลปกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สุรพล  ดอนงาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:02:10.90
Gold
1
5
โชคชัย  วงษ์จินดา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒน์ธนันตร์  ตนานุประวัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชัยชนะ  กาญจนอักษร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:02:12.65
Silver
2
3
วุฒิชัย  กลมเกลียว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปราโมทย์  โศจิศุภร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประภาส  จงสถิตย์วัฒนา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมพร  แวงสูงเนิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:22:52.99
Bronze
3
6
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)