รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
กนก  สุขวารี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สมบัติ  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มนตรี  แก้วปัญญา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไพโรจน์  ชำเกตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:02:25.14
Gold
1
6
วิชิต  วิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชาญวิทยายุทธ์  อินทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศิวโรฒ  บุญราศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:02:47.57
Silver
2
4
เชษฐพงษ์  เมฆสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภุชงค์  กิจอำนาจสุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำรง  พิพัฒนวัฒนากุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บรรณสิทธิ  สิทธิบรรณกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:03:20.64
Bronze
3
2
xx:xx:xx.xx
DNS
-
3
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)