รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
ธีรดา  ดรุณธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉันทลักษณ์  ติยายน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลักขณา  ไทยเครือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปทุม  คำสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:03:05.78
Gold
1
4
นลินรัตน์  พรพัฒนเตชาภัทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
รุ้งกาญจน์  ประทุมทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อัจฉราภรณ์  ยิ้มฉิม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:03:25.43
Silver
2
5
จุฑารัตน์  ฉิมน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จรรยา  แสงเขียว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยาวลักษณ์  มั่นธรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขวิกา  สุขเอี่ยม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:03:50.08
Bronze
3
6
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)