รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
ธนัสนันทน์  กาวิละนันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไชยยงค์  นวลใจบุตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชยาศิษย์  คำสายพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นัฎ  ชูศรศิริกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:01:53.79
Gold
1
6
พลพรรธน์  บัวแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รุจ  อดิศรกาญจน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พีรวิชญ์  ลิมป์ลาวัณย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ณัฐพงศ์  แก้วศรีสังข์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:01:55.20
Silver
2
5
ปิยะพงษ์  ทองเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ณัฐวุฒิ  สีฟัก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
พัณณิน  ธนพิพัฒนศิริ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทพงศ์  สินสูงสุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:01:59.84
Bronze
3
4
เจตพล  อำพันมณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จิตรกร  เลี้ยงอำนวย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภัฏฏ์  วงษ์จินดา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฤกษ์ชัย  แย้มวงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:02:16.09
4
2
ภาณุพงศ์  ศรีมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชัยกมล  พรหมจิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ชินพัฒน์  ทิพย์ศรีบุญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เจมส์  เกตุทัต- คาร์นส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:02:20.70
5
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)