รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 51-55 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
3
วิโรจน์  น้อยใหญ่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:43.25
Gold
1
4
ไพโรจน์  ชำเกตุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
00:00:44.55
Silver
2
6
สุรพล  ดอนงาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:48.88
Bronze
3
2
สารีบุตร  โมราชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:50.72
4
5
ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:01:11.74
5
4
ชาญวิทยายุทธ์  อินทร์แก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
XX:XX:XX.XX
DNS
-
3
เจมส์  เกตุทัต- คาร์นส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
5
ชาญวิทย์  ตรีพุทธรัตน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
XX:XX:XX.XX
DNS
-
6
มนตรี  อารีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)