รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
ธเนศ  อรุณศรีโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:29.99
Gold
1
5
ชยาศิษย์  คำสายพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:37.92
Silver
2
3
เทียนชัย  อุ่นสำราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:40.49
Bronze
3
6
ศิวโรฒ  บุญราศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:42.29
4
2
อนันตโชติ  วิมุกตะนันทน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:53.37
5
5
สมิทธิ์  บุญชุติมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
XX:XX:XX.XX
DNS
-
2
วัจน์วงศ์  กรีพละ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
XX:XX:XX.XX
DNS
-
3
ตะวันฉาย  โพธิ์หอม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
7
ถนัดกิจ  ชารีรัตน์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
6
ณัฐวุฒิ  วรรณทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
4
ขจรศักดิ์  ทองรอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)