รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 56-60 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
ชัชวาลย์  ศิลปกิจ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:30.72
Gold
1
4
สืบ  ชัยยะ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:31.21
Silver
2
3
พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:34.06
Bronze
3
2
สมชาย  จาดศรี
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:35.51
4
6
สมพร  แวงสูงเนิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:35.64
5
7
แชล่ม  บุญลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
00:00:38.43
6
3
สำเนียง  องสุพันธ์กุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
00:00:41.10
7
5
วิชิต  วิชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:42.18
8
6
อดุลย์  จันละคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
00:00:44.95
9
2
ปราโมทย์  โศจิศุภร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:48.37
10
4
อุดมลักษณ์  สมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
xx:xx:xx.xx
DNS
-
7
ศักดิ์สิทธิ์  วิจิตรเตมีย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)