รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 41-45 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
ธเนศ  อรุณศรีโสภณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:25.13
Gold
1
3
นัฎ  ชูศรศิริกุล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:29.55
Silver
2
5
ชยาศิษย์  คำสายพรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:30.21
Bronze
3
6
เทียนชัย  อุ่นสำราญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:31.24
4
7
ศิวโรฒ  บุญราศรี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:34.68
5
1
นรินทร์  ศรีมนัสรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:36.14
DNS
-
2
สถาน  การัมย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
00:00:36.34
7
5
ณัฐพล  บุญสม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:36.71
8
7
อนันตโชติ  วิมุกตะนันทน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:37.13
9
3
ภุชงค์  กิจอำนาจสุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:39.15
10
4
อิทธิพงศ์  พันธ์นิกุล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:00:41.23
11
6
ขจรศักดิ์  ทองรอด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:46.44
12
5
ณัฐวุฒิ  วรรณทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:59.39
13
6
ตะวันฉาย  โพธิ์หอม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
xx:xx:xx.xx
DNS
-
3
สมิทธิ์  บุญชุติมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
xx:xx:xx.xx
DNS
-
1
โสฬพัทธ์  เหมรัญช์โรจน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
xx:xx:xx.xx
DNS
-
2
ยูโสบ  ดำเต๊ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
xx:xx:xx.xx
DNS
-
2
กิตติพงศ์  วะระทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
xx:xx:xx.xx
DNS
-
4
ธีรวัจน์  อุดมสินเจริญกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)