รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
ฤทัย  สันทัดวัฒนา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:27.94
Gold
1
5
อรพร  ดำรงวงค์ศิริ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:30.70
Silver
2
3
อัจฉรี  นาคะเสถียร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:32.81
Bronze
3
6
อรวรรณ  ชัยทวิชธานันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:33.77
4
2
จิรัชญา  อายะวรรณา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:36.24
5
1
สุจารี  บุรีกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:39.04
6
7
สีขาว  เชื้อปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:40.51
7
4
วรกมล  สุนทรานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:45.91
8
6
ปิยาภัสร์  จารุสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:51.07
9
3
รุ้งกาญจน์  ประทุมทอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:58.48
10
2
อัญชลี  รอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:01:00.26
11
5
ฐิตารีย์  สิริจิรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
XX:XX:XX.XX
DNS
-
7
กัลยา  หาญพิชัยชาญ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)