รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 36-40 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
พรชัยยศ  ชำนาญศิลป์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:27.97
Gold
1
5
พรหมพร  พจนานนท์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
00:00:29.29
Silver
2
3
ธานินทร์  บุญญาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:29.95
Bronze
3
3
วิทพงศ์  สินสูงสุด
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:29.96
4
6
พงศธร  ตันตระบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:00:31.52
5
7
วารินทร์  ขินแก้ว
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:33.57
6
4
สราวุฒิ  เลิศล้ำไตรภพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:37.14
7
4
ชัยวัฒน์  พรมรัตน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:39.86
8
7
วินัย  แสนสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:42.56
9
6
สรกิจจ์  มงคล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:00:44.69
10
5
ภัฏฏ์  วงษ์จินดา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:45.65
11
2
สุเมธ  สารศรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
xx:xx:xx.xx
DNS
-
2
ภพธร  บุญเจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
xx:xx:xx.xx
DNS
-
6
พรศักดิ์  เคี่ยมเค้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
xx:xx:xx.xx
DNS
-
3
ณัฐพล  แก้วทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
xx:xx:xx.xx
DNS
-
2
นที  โอ้ภาษี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
xx:xx:xx.xx
DNS
-
5
อาทิตย์  บุญเริง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
xx:xx:xx.xx
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)