รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี หญิง สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
5
ธัญลักษณ์  พุฒิสิริโรจน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:30.07
Gold
1
4
นิภาพร  ตั้งต่อฤทธิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:31.00
Silver
2
6
เบญจรัตน์  สิทธิกุลนันท์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:33.54
Bronze
3
3
ธีรดา  ดรุณธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:35.43
4
3
ธนิสา  ตันติเจริญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:36.20
5
2
เถามณี  รวยสูงเนิน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:00:44.90
6
1
อุไรวรรณ  การเกตุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:45.45
7
4
ตรีรัตน์  ขุนทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:48.53
8
6
เกสสิณี  ตรีพงศ์พันธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:00:56.33
9
5
จุฑารัตน์  ฉิมน้อย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:01:04.64
10
7
นลินรัตน์  พรพัฒนเตชาภัทร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:01:19.40
11
2
สุภาภรณ์  บุญงาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
XX:XX:XX.XX
DNS
-
7
สุรีวัลย์  ศรีจาด
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)