รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 31-35 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
พลพรรธน์  บัวแก้ว
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:26.40
Gold
1
5
ปิยะพงษ์  ทองเอก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:26.56
Silver
2
2
รุจ  อดิศรกาญจน์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:27.28
Bronze
3
6
ไชยยงค์  นวลใจบุตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:27.43
4
3
เจตพล  อำพันมณี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:28.56
5
7
พิระนันท์  นาคศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
00:00:33.17
6
2
อัศนัย  เล่งอี้
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:34.63
7
4
เบญจศีล  นุตตะละ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:35.22
8
3
ธรรมรัฐ  เดชมาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:42.45
9
5
พงษ์ศักดิ์  นพรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
00:00:45.47
10
6
ทวีศักดิ์  บัวติ๊บ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)