รายงานสรุปผลการแข่งขัน
กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38
ขุนเลเกมส์

 
 
รายการ ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุไม่เกิน 30 ปี ชาย สาย ไม่ระบุ รอบ รอบชิงชนะเลิศ ฮีท .None
วันที่
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น.
สนาม
สระว่ายน้า “กรดเกล้า” มรภ.สฏ.
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
อันดับ
(Rank)
4
ศุภณัฐ  คุณยศยิ่ง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:24.15
Gold
1
2
พัณณิน  ธนพิพัฒนศิริ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:28.96
Silver
2
3
ภาณุพงศ์  ศรีมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:29.13
Bronze
3
6
จิตรกร  เลี้ยงอำนวย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:32.21
4
3
พีรวิชญ์  ลิมป์ลาวัณย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:32.27
5
6
ลุกมัน  ยูโซ๊ะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:33.43
6
5
ภัทระ  พัฒนะภูมิ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
00:00:34.52
7
8
วิศรุต  ตันติยาทร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:35.35
8
2
ศิวพงษ์  อ้อพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
00:00:37.80
9
7
ชัยกมล  พรหมจิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:39.30
10
4
ศิวะ  ยงประเดิม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
00:00:40.54
11
7
ณัฐวุฒิ  สีฟัก
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:40.64
12
1
อรรถพล  บรรจง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
XX:XX:XX.XX
DNS
-
5
ธนัสนันทน์  กาวิละนันท์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
XX:XX:XX.XX
DNS
-
 
     
 
Remark :
 
     
 
WL - Weightlifling
OR - Olympic Record
WR - World Record
JWR - Junior World Record
DNF - Did not Finish
DNS - Did Not Start
DQ - Disqualified
Injury - Injury
ไม่บันทึกสถิติ -
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองเเดง
NR - Games Record
ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ) - ผ่านเข้ารอบ(ทีมชาติ)