ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2
09:00
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
3
09:00
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
4
09:00
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5
10:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
6
10:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ