ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตะกร้อลอดห่วง  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
13:00
ตะกร้อลอดห่วง
ทีม (กติกาไทย)
 รอบชิงชนะเลิศ - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ