ประจำวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เซปักตะกร้อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 16  สาย M16 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 17  สาย M17 มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 18  สาย M18 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบสอง  คู่ที่ 19  สาย M19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ