ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอลชายหาด  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:00
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 29  สาย M29 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
2
08:45
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 30  สาย M30 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
3
09:30
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 17  สาย W17 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
4
10:15
วอลเลย์บอลชายหาด
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 18  สาย W18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยบูรพา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ