ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กอล์ฟ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
10:00
กอล์ฟ
บุคคลหญิง แต้มต่อ 00-12
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
2
10:00
กอล์ฟ
บุคคลหญิง แต้มต่อ 25-36
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
3
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 00-09
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
4
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 10-12
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
5
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 13-15
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
6
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 16-18
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
7
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 19-21
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
8
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 22-24
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
9
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-27
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
10
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 28-30
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
11
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-33
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
12
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 34-36
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
13
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 00-09
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
14
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 10-12
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
15
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 13-15
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
16
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 16-18
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
17
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 19-21
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
18
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 22-24
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
19
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 25-27
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
20
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 31-33
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
21
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 34-36
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
22
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 00-12 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
23
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 13-24 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
24
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชายอายุ 61 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 25-36 (ไม่มีการนับเหรียญรวม)
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
25
10:00
กอล์ฟ
บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 28-30
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
26
10:00
กอล์ฟ
บุคคลหญิง แต้มต่อ 13-24
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ) -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
27
10:00
กอล์ฟ
ทีมทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
28
10:00
กอล์ฟ
ทีมผู้บริหารทั่วไป 5 คน ไม่จำกัดเพศ
 รอบชิงชนะเลิศ -
สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ