ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เซปักตะกร้อ  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 8  สาย A มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
2
09:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 9  สาย B มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
3
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 10  สาย C มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
4
11:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 11  สาย D มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
5
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 12  สาย D มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยศิลปากร
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
6
13:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 13  สาย A มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
7
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 14  สาย B มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
8
15:00
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย
 รอบแรก  คู่ที่ 15  สาย C มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 1 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ