ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 วอลเลย์บอล  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 43  สาย M43 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
2
09:00
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 20  สาย W20 มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
3
10:30
วอลเลย์บอล
ทีมหญิง
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 21  สาย W21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
4
10:30
วอลเลย์บอล
ทีมชาย
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 44  สาย M44 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยิมเนเซียม 2 มรภ.สฏ.
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ