ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทนนิส  
 
No.
เวลา
ชนิดกีฬา
รอบ คู่ สาย ระหว่าง
สนาม
1
08:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
2
08:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
3
08:30
เทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
4
08:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 50 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
5
09:00
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
6
09:00
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
7
09:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยนครพนม
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
8
09:30
เทนนิส
ชายคู่ ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
9
09:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
10
09:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
11
09:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
12
09:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
13
10:30
เทนนิส
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
14
10:30
เทนนิส
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
15
10:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 55 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
16
10:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
17
10:30
เทนนิส
หญิงคู่ ทั่วไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
18
10:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
19
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
20
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
21
11:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
22
11:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
23
11:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
24
11:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
25
12:30
เทนนิส
หญิงคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
26
12:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
27
12:30
เทนนิส
หญิงคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
28
12:30
เทนนิส
คู่ผสม ทั่วไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
29
12:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 1 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
30
12:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
31
13:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 2 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
32
13:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
33
13:30
เทนนิส
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs มหาวิทยาลัยพะเยา
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
34
13:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  vs มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ค่ายวิภาวดีรังสิต มทบ.45
35
14:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 3 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
36
14:30
เทนนิส
คู่ผสม ชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป หญิง ไม่จำกัดอายุ
 รอบรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
37
15:30
เทนนิส
ชายคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
38
15:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 35 ปีขึ้นไป
 รอบก่อนรองชนะเลิศ  คู่ที่ 4 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
39
17:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 7 - มหาวิทยาลัยมหิดล  vs มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
40
17:30
เทนนิส
คู่ผสม อายุ 40 ปีขึ้นไป
 รอบสอง  คู่ที่ 8 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs มหาวิทยาลัยมหิดล
สนามเทนนิส อบจ.สุราษฎร์ธานี
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ